Warto zobaczyć

Zabytkowa chata rybacka
W centralnym punkcie Jastarni zlokalizowana jest zabytkowa chata rybacka. Według informacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została ona posadowiona w 1881 roku. Zarówno wnętrze, jak i obejście utrzymane jest tak, że zwiedzający ma wrażenie jakby przeniósł się w czasie.
Budynek przy ul. Ogrodowej
Przy ul. Ogrodowej, w samym sercu Jastarni, posadowiony jest niepozorny, wyjątkowo urodziwy budynek, który przez wiele lat służył jako zaplecze gospodarcze budynku komunalnego. Wiąże się z nim dość ciekawa wojenna historia. W 1939 roku po wkroczeniu do miasta wojsk niemieckich urządzono tam jednodniowe więzienie. Czemu jednodniowe? bo uwięzieni tam chłopi z Jastarni w nocy tak konsekwentnie uderzali w ścianę budynku, że ta zawaliła się, a oni szczęśliwie z niego wydostali się. Wartownicy byli tak zaskoczeni i upokorzeni, że nawet nie starali się ich szukać.
Źródło: R. Struck: “Spacery historyczne po Jastarni”
Jastarnia – skąd nazwa?
Pisemnie nazwa Jastarnia w formie Osternas została opublikowana w 1378 roku przy okazji wystawienia przez Krzyżaków przywileju dla Helu. Źródło z 1570 roku mówi o nazwie Zesterna, a inwentarz z 1627 roku stanowi o wsi Hesternia. Obecna nazwa Jastarnia pojawia się w inwentarzu z 1678 roku. Jest to wieś, w której na ówczesne czasy mieszka 18 rybaków wraz z sołtysem o nazwisku Kunkol.
Źródło: R. Struck: “Spacery historyczne po Jastarni”
Port w Jastarni
Port w Jastarni został przebudowany w 2008 roku, kiedy to zmodernizowano całego nabrzeże zachodnie i północne. Dobudowano zabudowę socjalno-administracyjną oraz warsztatową, jak i pomost żeglarski.
Należy też wspomnieć o nowoczesnych stanowiskach do naprawy łodzi.
Kuźnica
Plaża
Kościół w Jastarni
Kapliczka św. Rozalii

To bardzo ważny obiekt sakralny w Jastarni, z którym wiążę się długoletnia tradycja. W latach 1707-1711 w Jastarni i okolicach szalała epidemia dżumy. Mieszkańcy za radą katolickiego księdza oddali się w opiekę świętej Rozalii. Wkrótce po tym epidemia wygasła. Mieszkańcy w miejscu spowiedzi ufundowali kapliczkę, gdzie regularnie odprawiana jest msza św. Tradycyjnie ma to miejsce w pierwszą niedzielę września.

Źródło: R. Struck, Spacery historyczne po Jastarni, Gdynia 2020.